WELKOM...

Met trots presenteren wij u onze complete lijn bloemen- kaartjes, welke u heel gemakkelijk online kunt bestellen tegen de meest gunstige prijzen van Nederland.

Veel winkelplezier in onze shop!

Naar de kaartjes ...

GRATIS verzending vanaf € 20,-

Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING

Brenda Bloemenkaartjes.nl gevestigd en kantoorhoudend te Barendrecht, hierna te noemen                            “Brenda Bloemenkaartjes” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.  Brenda Bloemenkaartjes verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt.

In deze Privacy Verklaring informeert Brenda Bloemenkaartjes u over de manier waarop Brenda Bloemenkaartjes uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Brenda Bloemenkaartjes worden aangeboden.

Brenda Bloemenkaartjes geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Brenda Bloemenkaartjes ingeschakelde derden, met welke derden Brenda Bloemenkaartjes een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Brenda Bloemenkaartjes op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Brenda Bloemenkaartjes maakt  – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Brenda Bloemenkaartjes ontvangt.

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die wij verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Brenda Bloemenkaartjes. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de webshop op de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Het is mogelijk dat tijdens een lopende websessie gebruik wordt gemaakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Brenda Bloemenkaartjes werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Brenda Bloemenkaartjes behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.brendabloemenkaartjes.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 25-05-2018.

×
×
×
×